Spataderen

Varices (spataderen)

Besenreiser (Berkentak varices) zijn kleine blauwe vaatjes, vlak onder het huidoppervlak. Vaak zijn het netwerken van kleine vaatjes bij elkaar. In de meeste gevallen - geschat wordt dat bijna de helft van de bevolking gesprongen adertjes heeft - is het eerder een cosmetisch dan een medisch probleem. Deze adertjes gaan echter soms wel gepaard met klachten van pijn, of een stekend gevoel.

Inwendige spataderen kunnen meer klachten geven, zoals vermoeide zware benen, onrustig gevoel inde benen, en soms enkeloedeem (vocht vasthouden). Bij spataderen is het van belang uw benen wel door een arts te laten onderzoeken omdat zelfs enkele gesprongen adertjes een teken kunnen zijn van inwendige spataderen of van een beginnende veneuze aandoening.

Uw arts zal echo (duplex) onderzoek verrichten van uw benen en naar aanleiding daarvan een passend behandeladvies geven.

In geval van inwendige varices wordt zomogelijk behandeld met een inwendige laser of radiofrequentiebehandeling, zijtakken kunnen worden weggehaald (Mullerse flebectomie) en of gescleroseerd (weggespoten). Soms wordt foamsclerose toegepast.

En als uw rode en of blauwe gesprongen adertjes alleen aan het oppervlak blijken te zitten, zonder inwendige problemen, dan hoeft u zich er niet bij neer te leggen, u kunt er  wel iets aan doen. Een behandeling middels sclerocompressie therapie of een lasertherapie behoort tot de mogelijkheden.

Reticulaire en berkentak varices. Voor en na behandeling met sclerotherapie